čtvrtek 17. dubna 2014
Musíme splnit všechno to, o co jsem požádáni? Existuje nějaký návod, jak bez výčitek zabít člověka? Kde se v člověku bere chuť vzít spravedlnost do vlastních rukou a jednat? Je potřeba se vyvarovat fascinace zlem a nebo se naopak nechat zlem opojit, učinit ze sebe monstrum, které má odvahu se vzepřít veškerým mravním zábranám?

Must we do everything that is asked of us? Are there some circumstances in which it is possible to kill a man without remorse? What about the men who are tempted to take justice into their own hands? It is necessary to avoid a fascination with evil or, rather, should one let evil intoxicate himself? Therefore making him into a monster that has the courage to defy all moral inihibitions?


                                                 

foto: Michal Ureš